Rekonštrukcia budovy ZŠ

V roku 2009 sa začali práce na rekonštrukcii budovy základnej školy. V období december 2009 - marec 2010 sa na budove vymenili okná.
Po ukončení uvedených prác sa začala obnovovať fasáda budovy. Práce prebiehali v mesiacoch apríl - máj 2010.

Finančné prostriedky na zrealizovanie uvedených prác poskytlo Ministerstvo školstva SR.

Rozpis finančných prostriedkov určených na kapitálové výdavky a finančné prostriedky na financovanie havarinej situácie:

- rekonštrukcia hlavného vchodu do budovy, prístrešok - 6.340 €
- rekonštrukcia sociálnych zariadení - 8.000 €
- rekonštrukcia okien a zateplenie plášťa - 148.178 €

Celkové náklady na rekonštukciu - 162.518 €.

 

Fotogaléria: