Belušky - zachovajme náš biely kroj

"Belušky - zachovajme náš biely kroj" - projekt, ktorý vznikol ako odozva na bezprostrednú hrozbu vytrácania sa tradičného ľudového odevu ako aj spôsobu jeho výroby v obciach mikroregiónu Magura-Strážov.

Hlavnou úlohou projetku je poukázať na výnimočnosť regiónu ale aj pomôcť pri oživení záujmu o výrobu, nosenie a propagáciu ľudového odevu.  Veríme, že realizácia tohto projektu pomôže rozvinúť záujem k tradíciam regiónu najmä u mladšej generácie.

Súčasne s programom Belušky prebiehala aj tvorivá dielňa v základnej škole v Čavoji a Zliechove. V rámci tvorivej dielne sa záujemcovia z radov žiakov, ale aj dospelých oboznamovali s výrobou a vyšívaním krojov.
Základná škola v Čavoji je taktiež žiadateľom projektu "Zachráňme čavojský kroj".

 

Folklórny festival Belušky

14. augusta 2004 v Zliechove sa uskutočnilo zahájenie folklórneho festivalu. Tématicky bol festival zameraný na svadobné zvyky. Zúčastnili sa ho folklórne skupiny z obcí Zliechov, Temeš a Valaská Belá.

8. januára 2005 v kultúrnom dome v Čavoji sa uskutočnil druhý, komorne ladený program. Zúčastnili sa ho výrobcovia ľudového odevu z obcí Čavoj, Valaská Belá, Temeš, Zliechov a z Kostolnej Vsi a folklórne skupiny z Čavoja a Zliechova.

30. júla 2005 sa v treťom podujatí v obci Horná Poruba predviedli folklórne skupiny z Čavoja, Temeša, Valaskej Belej, Hornej Poruby a Zliechova. Program s pracovnou témou dotvárali aj výšivkárky - Pavlína Berciová z Valaskej Belej a Emília Ševčíková zo Zliechova, pletenie pásu predvádzala Mária Gážiková z Čavoja a pradenie na kolovrate Anna Kučerová z Čavoja.
Program obohatili spoločným vystúpením deti z FS  z Čavoja, Temeša, Valaskej Belej, Zliechova a deti z FS Fialka z Partizánskeho.

10. feburára 2007 sa vo Valaskej Belej uskutočnilo podujatie pod názvom RIO. Stretli sa tu FS z Valaskej Belej, Čavoja a Zliechova. Témou stretnutia bolo obdobie fašiangov a pochovávanie basy. Program sa začal sprievodom masiek obcou, potom pokračoval v kine Slovan.