Demografia

Počet obyvateľov v obci postupne klesá. Tento vývoj je zapríčinený najmä vzdialenosťou obce od okresného mesta, nedostatkom pracovných príležitostí a v neposlednej miere aj vekovou skladbou obyvateľstva. Prevažujú starší občania, dôchodcovia.
Najviac obyvateľov žilo v obci v roku 1940 a to 1712. Vyľudňovanie obce nastalo najmä po 2. svetovej vojne. V roku 1948 mala obec 1230 obyvateľov, do roku 1961 tento vzrástol na 1590. V roku 1980 počet opäť klesol na 1059. V roku 1991 bol počet obyvateľov už len 711. V roku 1998 v obci žilo 692 obyvateľov. V roku 2002 počet klesol na 654 a v roku 2005 na 615.
K 1. januáru 2008 mala obec 562 obyvateľov, z toho 298 mužov a 264 žien.

Mená a priezviská v obci
Mená (podľa súpisu daňových poplatníkov Čavoja z roku 1753) boli zapísané v dnešnej podobe (najskôr krstné meno potom priezvisko), iné opačne – podľa maďarského systému. Niektoré priezviská sa zachovali dodnes, iné zostali ako prezývky. Obec má však jednu raritu – zhodné krstné mená žijúcich súrodencov. Napr. v obci sa vyskytli dvaja súrodenci Pavlovia Adamčekovci, dvaja Jánovia Čičmanci a dvaja Jánovia Petriskovci (staršieho prezývali Január).
Najčastejšie sa vyskytujúce priezvisko v obci je Čičmanec. Z krstných mien sa najviac vyskytovali Ján a Pavol. Preto sa v obci Ján alebo Pavol Čičmanec ťažko hľadajú, ak nemáme k dispozícií ich číslo domu, prípadne nepoznáme ich prezývku (napr. Polovičiak – matka z Valaskej Belej, Joštíčko, Greguš, Števčík, Hanzelov, Friškov, Pristaš a iné).

Mohlo by vás zaujímať: