Jubilanti 2008

V roku 2008 sa významných životných jubileí dožili títo občania našej obce:


60 rokov 

Valéria Cibulková, Čavoj č. 97
Anna Gážiková, Čavoj č. 11    
Ján Súder, Čavoj č. 285


70 rokov 

Emil Krpelan, Čavoj č. 54   
Júlis Kučera, Čavoj č. 98    
Tobiáš Kučera, Čavoj č. 238 

80 rokov

Pavlina Čičmancová, Čavoj č. 213
Jozef Oravec, Čavoj č. 181


Našim jubilantom srdečne blahoželáme!