Hasičský zbor

Hasičský zbor bol založený 8. decembra 1924 vo Valaskej Belej P. Gašparíkom. Prvým veliteľom bol Jozef Kolesnáč z Horného konca a členovia Urban Paško, Michal Svítok, Ján Svítok, Pavel Laluha, Juraj Laluha, Juraj Juríček, Ján Juríček, Ján Krištof, Ján Vaniak, Pavel Halaška a Pavel Králik.
V tridsiatych rokoch sa rady hasičov rozšírili o ďalších členov. V roku 1933 mal zbor 18 členov, veliteľom bol Ján Šilar, učiteľ v bývalej ľudovej školy.

V roku 1935 získal miestny hasičský zbor prvú ručnú stiekačku. Čavojskí hasiči zasahovali pri požiaroch nielen v našej obci, ale aj v blízkom okolí – v Temeši a vo Valaskej Belej.
V roku 1951 bola zboru pridelená prvá hasičská motorová striekačka s príslušenstvom.
V roku 1959 sa začalo s výstavbou požiarnej zbrojnice.

 

Do roku 1990 bol veliteľom požiarneho zboru Ján Gaman. V tomto období čavojskí hasiči veľa ráz úspešne zasahovali pri požiaroch a zúčastnili sa na mnohých hasičských súťažiach a podujatiach.
Po nežnej revolúcií v roku 1989 nastal v hasičstve útlm. Viacerí funkcionári odišli. Posledným veliteľom hasičského zboru bol Miloš Šiandor.


Požiarno poplachové smernice

Protipožiarna hliadka