Aktivity školy

Športové súťaže

 • vybíjaná
 • futbal
 • lyžiarsky pretek
 • stolnotenisový turnaj
 • Európsky týždeň proti drogám - v rámci týždňa sa uskutočňujú športové súťaže pre chlapcov (stolný tenis) a pre dievčatá (maratón na šivhadle)
 • besedy s príslušníkmi polície
 • vojenský výcvik - pri príležitosti MDD
 • strelecká súťaž - uskutočňuje sa v spolupráci s Poľovníckym združením Temeš
 • Mladý záchranár
 • Minifutbal

Pytagoriáda

 Výtvarné súťaže

 • Walmark - Marťánkovia
 • Arthur
 • Povedz droge
 • Vesmír očami detí
 • Náš región


Ďalej sa žiaci našej základnej školy zúčastňujú súťaží:

 • Hviezdoslavov Kubín
 • Šaliansky Maťko
 • Slávik Slovenska


Ďalšie aktivity

 • Vzdelávací chodník Horička
 • Vianočná besiedka s kultúrnym programom
 • Maškarný ples
 • Deň matiek
 • Folklórne dni Rudnianskej doliny
 • Výmenný zájazd FS v Markovaci - Chorvátsko