Parse error: syntax error, unexpected $end in /home/do1284500/www_root/print.php(1) : eval()'d code on line 1
? Obec ?avoj

Zmluva o partnerstve obcí Branišovice - Čavoj

Branišovice 25. júna 2005


Zmluva o partnerstve
medzi

Obcou Branišovice
(Česká republika)

 a

Obcou Čavoj
(Slovenská republika)

 

Po dlhých desaťročiach rozdelenia Európy, sú hranice medzi národmi znova otvorené pre všetkých. Naše krajiny sú rozhodnuté spolu žiť, spolupracovať v priateľstve a vytvárať spoločnú budúcnosť.

V tomto duchu, my, starostovia z Obce Branišovice a Obce Čavoj podpisujeme tuto zmluvu, v ktorej sa slávnostne zaväzujeme k nasledujúcemu:

 

 

 


 

Jan Novotka
zástupca starostu obce Čavoj


Branišovice 25. června 2005


                          

Smlouva o partnerství
mezi

Obcí Branišovice
(Česká republika)

a

Obcí Čavoj
(Slovenská republika)

Po dlouhých desetiletích rozdělení Evropy, jsou hranice mezi národy opět otevřeny všem. Naše země jsou rozhodnuty spolu žít, spolupracovat v přátelství a vytvářet společnou budoucnost.

V tomto duchu, my, starostové z Obce Branišovice a Obce Čavoj podepisujeme tuto smlouvu, ve které se slavnostně zavazujeme k následujícímu:

 

 

 

 


 

Michal Zima
starosta obce Branišovice


Súvisiace odkazy: Občan, Návštevník, Samospráva, Vzdelávanie,
?lánok je tla?eny zo stránky www.cavoj.sk. Webovy obsah je generovany systémom CITYPORTAL spolo?nosti r65 studio. www.r65studio.sk