Parse error: syntax error, unexpected $end in /home/do1284500/www_root/print.php(1) : eval()'d code on line 1
? Obec ?avoj

Voľby do orgánov samosprávnych krajov 2013

Predseda NR SR svojím rozhodnutím č. 191/2013 Z. z. zo dňa 3. júla 2013 vyhlásil voľby do zastupiteľstiev samosprávnych krajov a voľby predsedov samosprávnych krajov.

Deň volieb určil na sobotu 9. novembra 2013.

Voľby sa vykonajú v súlade so zákonom č. 303/2001 o voľbách do orgánov samosprávnych krajov a o doplnení občianskeho súdneho poriadku v znení zákona č. 335/2007 Z. z.

Výsledky hlasovania:

 

Viac informácií na:
http://osk2013.statistics.sk/VUC/osk_def_sk.html#


Súvisiace odkazy: Občan, Návštevník, Samospráva, Vzdelávanie,
?lánok je tla?eny zo stránky www.cavoj.sk. Webovy obsah je generovany systémom CITYPORTAL spolo?nosti r65 studio. www.r65studio.sk