Parse error: syntax error, unexpected $end in /home/do1284500/www_root/print.php(1) : eval()'d code on line 1
? Obec ?avoj

Školský klub detí

Vychovávateľka: Kamila Kitková
tel.: 046 545 01 22
e-mail.: zscavoj@pobox.sk


V budove základnej školy prebieha mimovyučovacia činnosť - školský klub detí s jedným oddelením.
ŠKD je v prevádzke po celý školský rok, okrem dní pracovného pokoja, štátnych sviatkov a školských prázdnin. V ŠKD môžu byť žiaci 1. až 4. ročníka denne od 11.15 do 15.45 h.
Mesačný poplatok za pobyt žiaka je 3,- Eur na mesiac a dieťa.

Výchovno–vzdelávacia činnosť v ŠKD je zameraná na uspokojenie záujmov žiakov v čase mimo vyučovania s prevahou činnosti oddychového, rekreačného a záujmového charakteru.

Hlavné úlohy ŠKD:

 

Školský rok 2009/2010

Školský rok 2008/2009


Súvisiace odkazy: Občan, Návštevník, Samospráva, Vzdelávanie,
?lánok je tla?eny zo stránky www.cavoj.sk. Webovy obsah je generovany systémom CITYPORTAL spolo?nosti r65 studio. www.r65studio.sk