Parse error: syntax error, unexpected T_STRING in /home/do1284500/www_root/print.php(1) : eval()'d code on line 1
? Obec ?avoj

Separovanie a odpad

Separovaný zber odpadov je už bežný spôsob spracovania odpadov nielen v západných krajinách, ale už aj u nás naSlovensku. Výrazne sa tým znižuje množstvo komunálneho odpadu ukladaného na skládku, ušetria sa tým nie len suroviny, ale aj energia,čí

 

PLASTY - žltá nádoba

 

Dobrá rada: Plastové obaly je vhodné zbaviť hrubých nečistôt - vypláchnuť, dovolené je ponechať na obaloch uzávery a etikety. Obaly stláčame, pretože nestlačené zaberajú miesto pre ďalší odpad.

 

 Vedeli ste že: Z 30-tich PET fliaš sa môže vyrobiť fleecová bunda?

 

 
PAPIER - modrá nádoba

 

Dobrá rada: Z papiera je vhodné odstrániť sponky na spisy, lepiacu, textilnú alebo plastovú časť, škatule je potrebné rozobrať, aby zaberali menej miesta. Ak nechcete dostávať reklamné letáky, nalepte si na schránku žiadosť o nevhadzovanie letákov - ušetríte si starosti s triedením.

 

   

SKLO - zelená nádoba

 

Dobrá rada: Sklenené obaly je vhodné zbaviť hrubých nečistôt - vypláchnuť, etikety nevadia. Nevhadzujte sem ani plné zaváraninové poháre, znečistia celý separovaný zber. Vratné fľaše vracajte späť do obchodu.

 

   

KOVY - červená nádoba

 

Dobrá rada: Duté obaly - plechovky je vhodné pre zmenšenie objemu stlačiť a vysypať do nádoby bez plastového obalu (tašky), v ktorej ste ich doniesli. Kovové obaly je vhodné zbaviť hrubých nečistôt a plastových častí, prípadne vypláchnuť. Nadrozmerný kovový odpad je možné odniesť do zberní kovov.

 

   

JEDLÉ OLEJE A TUKY

 

Dobrá rada: Na uskladnenie oleja použite len priehľadné PET fľaše. Použitý olej zbierajú aj niektoré čerpacie stanice, treba sa pýtať.

 

 

Vedeli ste že: Ak kuchynský olej separuje, môže ešte poslúžiť ako biopalivová zložka, ktorú niektoré firmy primiešavajú do motorovej nafty. Biopalivová zložka z použitého kuchynského oleja výrazne znižuje emisie skleníkových plynov.

 

  

ELEKTROODPAD

 

Dobrá rada: Elektroodpad je vhodné odovzdať v celistvosti.

 

 

Vedeli ste že: Elektrodpad nemá šancu rozložiť sa v prírode úplne? Z jednej žehličky sa môže recykláciou vyrobiť až 30 oceľových plechoviek. Zlato, ktoré sa pri recyklácii elektroodpadu získa, sa používa aj na výrobu šperkov.

  

 
TETRAPACKY (nápojové kartóny, obaly)

 

Dobrá rada: Nápojové kartónové obaly je vhodné zbaviť hrubých nečistôt - vypláchnuť, dovolené je ponechať na obaloch uzávery a etikety. Zbierajú sa zošliapnuté tak, aby bol ich objem čo najmenší.

 

 

Vedeli ste že: Na Slovensku sa denne predá 1,5 milióna nápojových kartónov. Napriek tomu, že je to cenný materiál na recykláciu, viac ako polovica skončí na skládkach. A pritom sa dá už z dvoch nápojových kartónov vyrobiť 1m2 kuchynských utierok!

  

 

BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÝ ODPAD RASTLINNÉHO PÔVODU

 

Dobrá rada: Zaveďte si v kuchyni misku alebo nádobku (ideálne s vekom) na bioodpad, ktorú budete mať po ruke. Zber tohto odpadu sa stane po čase pre vás samozrejmosťou ...

 

 

Vedeli ste že: Kompostovanie je prírode najbližší spôsob, ako nakladať s organickými zbytkami. Bioodpad tvorí až 45% hmotnosti celkového množstva komunálneho odpadu! Kompostovanie šetrí priestor v smetnej nádobe a šetrí aj prírodu. Navyše - správne kompostovanie prináša kvalitné hnojivo pre vašu záhradu.

 

  

POUŽITÉ BATÉRIE, AKUMULÁTORY

 

Dobrá rada: Drobné batérie zbierajte doma do malej nádoby a vezmite ich so sebou, keď pôjdete do obchodu alebo na úrad - tu nájdete ich zberné miesto.

 

 

Vedeli ste že: Batérie obsahujú ťažké kovy, a keď ich vyhodíme do prírody alebo na nesprávne miesto, nebezpečné látky sa uvoľňujú do pôdy a vody? Lenivosťou si tak ničíme vlastné zdravie. Doba rozložiteľnosti použitej batérie môže byť až 100 rokov!

  

 

NEBEZPEČNÝ ODPAD

Dobrá rada: Odpad s obsahom škodlivín je občan povinný vytriediť z komunálneho odpadu (nehádzať ho tam). Odovzdať ho môže na niektorm zbernom dvore počas prevádzkových hodín, treba ho však bezpečne uskladniť a previesť.

 

 

Vedeli ste že: Veľa ľudí si myslí, že nebezpečný odpad doma nemajú? Nebezpečný odpad je všetok odpad, na ktorom je vyznačený symbol preškrtnutej smetnej nádoby. Taký odpad nepatrí do žiadneho kontajnera, ani do smetnej nádoby na zmiešaný odpad. Nebezpečným odpadom sú aj lieky, elektroodpad, zvyšky či obaly zo všetkých syntetických farieb, riedidiel, lakov alebo moridiel. Ak tento odpad vhodíte do koša alebo spláchnete do záchodu, môžete kontaminovať vodu či pôdu.

 

  

TEXTIL

 

Dobrá rada: Vhodný textil na separovanie je suchý a čistý - len tak sa môže ďalej využiť (napríklad v charite). 

 

 

Vedeli ste že: Z textilu vytriedeného na recykláciu sa môžu vyrobiť napríklad vlákna pre automobilový či nábytkársky priemysel (poťahy, výstelky), ale aj rôzne izolácie budov.

  

 

LIEKY

 

Dobrá rada: Lieky po expirácii alebo nepoužité lieky skladujte doma bezpečne v nádobe a pri návšteve lekárne ich vezmite so sebou a odovzdajte. 

 

 

Vedeli ste že: Každoročne sa na Slovensku do lekární odovzdá viac ako 100 ton starých liekov?! Ak by ich ľudia vyhodili do koša alebo ešte horšie – spláchli do toalety – všetky chemické látky by skončili v pôde, prípadne vo vode. Myslime na to, že chránime životné prostredie, v ktorom žijeme aj my!

 

  

DROBNÝ STAVEBNÝ ODPAD

 

Dobrá rada: Ak nemáte možnosť doviesť DSO individuálne, môžete si objednať auto z obecného úradu. Poplatok za DSO sa navýši o poplatok za odvoz, no celá vaša starosť bude spočívať len v naložení DSO na vozidlo. Pozor - pokiaľ je na vlečke stavebná suť, nesmie obsahovať zmes železa a kovových prvkov!

 

 

Vedeli ste že: Azbest, ako nebezpečný materiál, sa ešte stále vyskytuje na niektorých budovách či domoch. Veľa ľudí si materiály obsahujúce azbest (strechy, potrubia, obklady, bojlery …) kvôli finančnej náročnosti odstraňuje vlastnými silami. Práve manipuláciou azbestu sa jeho nebezpečné vlákna uvoľňujú a môžeme ich vdýchnuť. Príznaky ochorenia, ktoré vznikajú následkom pravidelného vdychovania azbestových vlákien, sa prejavujú až o 20 – 30 rokov po prvom vystavení sa účinkom azbestu, preto sa tohto materiálu treba zbaviť čo najrýchlejšie - ale špecializovanou firmou, ktorá azbest zlikviduje a odvezie!

 

  

PNEUMATIKY

 

Dobrá rada: Pneumatiky môžete bezplatne odovzdať priamo distribútorovi pneumatík bez podmienky viazania sa na kúpu novej pneumatiky.

 

 

Vedeli ste že: Pneumatiky vo voľnej prírode predstavujú záťaž na približne 265 rokov. Zrátajte si doma, koľko máte áut, koľko sád pneumatík a uvedomte si, že príroda takéto množstvo odpadu nezvládne sama ...

 

  

OBJEMNÝ ODPAD

 

Dobrá rada: Fyzická osoba, ktorá je poplatníkom v obci, môže objemný odpad priviesť do priestorov bývalej MŠ počas úradných hodín obecného úradu. V prípade, že ho nemá ako odviesť, ponúka OcÚ spoplatnený odvoz - treba sa dohodnúť telefonicky alebo osobne.

 

  

KNIHY

 

Dobrá rada: Skúste sa spýtať známych, knižnice, školy, či vaše knihy nepotrebujú, prípadne darujte knihy do antikvariátu, do nemocnice, do škôlky alebo do čakární (napr. detské knihy).

 

 

Vedeli ste že: Možností, ako sa "zbaviť" kníh je niekoľko? Výkupy kníh ponúkajú aj antikvariáty (na internete ich nájdete viac, napríklad Antikvariatshop.sk alebo Ciernenabielom.sk). V Púchove existuje Knižná búdka, kde je možné knižky odložiť pre ďalších čitateľov (nie je to sklad ani kôš pre knihy, treba sem doniesť zaujímavé tituly a nie vo veľkom množstve). Pýtajte sa okolia, na úrade, v knižnici, Googlite a určite nájdete spôsob, ako hodnotné či zaujímavé knihy posunúť ďalej.

 

 


Súvisiace odkazy: Občan, Návštevník, Samospráva, Vzdelávanie,
?lánok je tla?eny zo stránky www.cavoj.sk. Webovy obsah je generovany systémom CITYPORTAL spolo?nosti r65 studio. www.r65studio.sk