Pošta

Slovenská pošta, a. s.
Partizánska cesta 9
975 99 Banská Bystrica

prevádzka Čavoj
adresa: 972 29  Čavoj č. 31

vedúca pošty: Alena Fuleková
tel.: 046 545 01 29

Stránkové dni a hodiny:
 Pondelok    8.00 - 10.00           14.30 - 15.30                                                        Utorok        8.00 - 10.00           14.30 - 15.30                                                      Streda        8.00 - 10.00           16.00 - 17.00                                                      Štvrtok       8.00 - 10.00           14.30 - 15.30                                                      Piatok         8.00 - 10.00           14.30 - 15.30                                                      Sobota                    ZATVORENE                                                                      Nedeľa                    ZATVORENE


Pošta bola v obci zriadená 1. marca 1934. Jej prvým vedúcim sa stal Ján Gážik, vtedajší starosta obce. Poštu nosil 2x denne z Klinu.
V roku 1979 Okresná správa spojov Prievidza odkúpila budovu, do ktorej bola pošta premiestnená, a v týchto priestoroch je dodnes. Bola zriadená i poloautomatická telefónna ústredňa.
V súčasnosti má pošta 2 zamestnancov.

Mohlo by vás zaujímať: