Klub Slovenský orol

 

Motto: "S telocvikom za človekom" 

Predseda: Iveta Ďurníková
tel.:

Podpredseda: Pavlína Vašková
Tajomník: Vojtech Šproch
Pokladník: Mgr. Anna Petrášová

Členovia: Rastislav Ďurník, Ľuboš Petráš, Oľga Súderová

 


Slovenský Orol je nepolitická kresťanská a telovýchovná organizácia, ktorá v spojení športu, kultúry a výchovy s akcentom na morálny kódex má integračné schopnosti a súčasne vytvára synergický efekt ako prevencia proti negatívam.
Je iniciátorom projektu ozdravenia populácie. Slovenský  má temer storočnú tradíciu činnosti s prerušením. Bol zrušený oboma totalitami a to koncom roku 1938 pred nástupom fašizmu a rovnako aj v roku 1948 pri nástupe socializmu.
Organizácia bola obnovená siedmeho marca 1991 na prvom zjazde. Dobre sa etablovala doma aj v zahraničí. Je členom medzinárodnej organizácie FICEP (10 štátov Európy).
Nosným zámerom je kontinuita rodina – škola - klub, projekt ozdravenia populácie a vedenie k osobnej zodpovednosti za svoje telesné, duchovné a duševné zdravie, ale aj celej populácie.

Miestny Klub „Slovenský orol“ bol založený v roku 1991. Jeho zakladajúcimi členmi boli Ľuboš Petráš, Ing. Ján Čičmanec a Peter Vlček.

V roku 1993 bolo v priestoroch bývalého MNV založené Fitnescentrum. V roku 2002 bolo premiestnené do budovy bývalého domu služieb, ktorá je vo vlastníctve obce.

Vo Fitnescentre je posilňovňa a solárko. V roku 2002 boli do posilňovne zakúpené dva stroje na cvičenie. Posilňovňa je občanom obce k dispozícií denne v ľubovoľnom čase.

Solárko prevádzkuje Anna Gulášová, je otvorené podľa objednávok, na tel. č. 0903 263 964.

 

Akcie a podujatia Slovenského orla