Návrh Dodatok č. 6 k VZN č. 3/2012 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Čavoj


Priložené dokumenty
NázovVeľkosť a typ
  Návrh dodatok č. 6 k VZN 3/2012 313 kB [pdf]