Voľby do orgánov samosprávy obci 2018

  • 30.7.2018
  • 5895x
  •   

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky Rozhodnutím č. 203/2018 Z. z. vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obcí a určil deň ich konania na sobotu 10. novembra 2018.

V súlade s § 16 ods. (9) zákona Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v platnom znení obec Čavoj zverejňuje počet obyvateľov obce Čavoj ku dňu 31. 7. 2018:

                         493 obyvateľov.

 

Rolex Replique

Rolex Repliche

Tag Heuer Replica

Cartier Replica Watches