ERASMUS PLUS

  • 30.8.2017
  • 1813x
  •   

Súčasná Európa je charakterizovaná pozitívnou snahou občanov chrániť toleranciu medzi rôznymi kultúrami, náboženstvami a národmi. Slovensko ako konzervatívna krajina nemá dostatok informácií o islame a to môže byť jedným z dôležitých dôvodov prečo Slováci skončili na prvom mieste v EÚ v nedávnom prieskume Eurobarometer analyzujúcom animozitu voči moslimom (len okolo 30% Slovákov nemá nič proti moslimom). Albánsko ako jedna z najchudobnejších európskych krajín je prevažne moslimský štát snažiaci sa o vstup do EÚ. Jej občania nemajú dostatok finančných zdrojov aby cestovali do zahraničia a šírili skutočný obraz Albánska po Európe. Albánska šachová federácia a Šachový klub Prievidza sú veľmi aktívne organizácie, majúce intenzívne kontakty už niekoľko rokov a snažiace sa rozvíjať šach ako prostriedok zvyšovania medzikultúrnej porozumenia, čo by položilo základ pre budúcu medzinárodnú spoluprácu. Šachový klub Prievidza je na naše pomery unikátna organizácia, s množstvom aktívnych kontaktov po celom svete. V spolupráci s albánskym partnerom sa podarilo získať financie z programu Erasmus Plus na podporu mobility mladých ľudí. Cieľom projektu s názvom Nájdime si cestu k sebe! bolo zabezpečiť spoznávanie a začať medzikultúrny dialóg medzi vybranými mladými účastníkmi. 14-29. augusta 7 dievčat a 10 chlapcov vo veku 13-16 rokov (8 Albáncov a 9 Slovákov) spolu strávili 16 dní v Čavoji, obci v lone krásnej slovenskej prírody. 4 skúsení a relevantne vzdelaní facilitátori (dvaja slovenskí a dvaja albánski) viedli účastníkov cestou medzikultúrnej výchovy ktorá je základom úspešnej medzinárodnej spolupráce v budúcnosti a súčasne ich motivovali pomocou zodpovedajúcich interiérových aj exteriérových aktivít aby zdokonalili svoje kľúčové kompetencie (ako napríklad kritické myslenie, riešenie problémov, tímová práca a prijímanie rozhodnutí).