Miesny Enduro klub

Predseda: Ján Vaško
tel.:  0903 035 069 


 

Miestny Enduro klub bol založený v roku 2003.

Zakladajúci členovia: Ján Vaško, Róbert Hurár, Michal Dušička, Dušan Dušička, Štefan Juríček.
V roku 2007 sa k zakladajúcim členom pridali ďalší nadšenci – Milan Čičmanec, Jakub Juríček, Lukáš Oravec, Juraj Oravec, Marek Kováč a Milan Petráš.

Členovia Enduro klubu každoročne organizujú rôzne akcie, napr. otvorenie enduro sezóny v Čavoji, Jánska vatra, brigády pri úprave obce a okolia obce a iné.


Akcie a podujatia 2009

Akcie a podujatia 2008