Voľby do Európskeho parlamentuDátum pridania: 06.05.2009        Po?et zobrazení: 5184          tla?i? ?lánok

Voľby do Európskeho parlamentu

Rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 2/2009 Z. z. o vyhlásení volieb do Európskeho parlamentu  bol určený deň konania volieb  na sobotu 6. júna 2009.  Na území Slovenskej republiky sa do Európskeho parlamentu volí 13 poslancov.


Súvisiace odkazy: Voľba prezidenta SR, Voľby VÚC 2009, Voľby do NR SR 2010, Voľby do orgánov samosprávy obcí 2010, Voľby VÚC 2013, Voľby do orgánov samosprávy obcí 2014, Referendum 2015, Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018, Voľby do NR SR 2020,

Náhodná fotografia
Jasličková pobožnosť