Voľba prezidenta Slovenskej republiky 2009Dátum pridania: 28.03.2009        Po?et zobrazení: 7136          tla?i? ?lánok

Voľba prezidenta Slovenskej republiky 2009

Predseda NR SR svojím rozhodnutím č. 1/2009 zo dňa 8. januára 2009 vyhlásil voľbu prezidenta Slovenskej republiky.

Deň voľby určil na sobotu 21. marca 2009. Ak ani jeden z kandidátov nezíska nadpolovičnú väčšinu platných hlasov oprávnených voličov, určil deň konania druhého kola voľby prezidenta Slovenskej republiky na sobotu 4. apríla 2009.

Voľba sa vykoná v súlade so zákonom č. 46/1999 Z. z. o spôsobe voľby prezidenta Slovenskej republiky, o ľudovom hlasovaní o jeho odvolaní a o doplnení niektorých ďalších zákonov v znení neskorších predpisov.

 

Zoznam kandidátov na funkciu prezidenta, 1. kolo

1. BOLLOVÁ Dagmara, PaedDr., 66 r., vysokoškolský pedagóg, Senica
2. GAŠPAROVIČ Ivan, doc. JUDr., CSc., 67 r., vysokoškolský učiteľ, Bratislava
3. MARTINÁKOVÁ Zuzana
, 47 r., novinárka, Bratislava
4. MELNÍK Milan, prof. RNDr., DrSc., 70 r., vysokoškolský profesor, Bratislava
5. MIKLOŠKO František, RNDr., 61 r., poslanec Národnej rady SR, Bratislava
6. RADIČOVÁ Iveta, prof. PhDr., PhD., 52 r., sociologička, Nová Dedinka
7. SIDOR Milan, PhDr., CSc., 58 r., vysokoškolský pedagóg, Prešov

 

Nakoľko ani jeden z kandidátov nezískal nadpolovičnú vačšinu platných hlasov oprávnených voličov dňa 4. apríla 2009 sa uskutoční druhé kolo voľby prezidenta Slovenskej republiky.


Kandidáti postupujúci do 2. kola voľby prezidenta Slovenskej republiky

1. GAŠPAROVIČ Ivan, doc. JUDr., CSc., 67 r., vysokoškolský učiteľ, Bratislava
2. RADIČOVÁ Iveta, prof. PhDr., PhD., 52 r., sociologička, Nová Dedinka


Súvisiace odkazy: Voľby do Európskeho parlamentu, Voľby VÚC 2009, Voľby do NR SR 2010, Voľby do orgánov samosprávy obcí 2010, Voľby VÚC 2013, Voľby do orgánov samosprávy obcí 2014, Referendum 2015, Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018, Voľby do NR SR 2020, Voľby do orgánov samosprávy obcí 2022, Referendum 2023, Voľby prezidenta SR 23, Voľba prezidenta SR, Voľby do Európskeho parlamentu,

Náhodná fotografia