Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obceDátum pridania: 30.04.2009        Po?et zobrazení: 10178          tla?i? ?lánok

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce

Vypracovanie programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja (PHSR) vyplýva zo zákona NR SR č. 503/2001 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja.
PHSR je plánovací dokument na 7-ročné plánovacie obdobie s možnosťou jeho priebežnej aktualizácie.

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Obce Čavoj na programovacie obdobie rokov 2007 - 2013 spracovalo Regionálne Združenie obcí Magura - Strážov v máji 2006.
V marci 2009 bol aktualizovaný spoločnosťou VM Group, s. r. o.

PHSR Obce Čavoj na programovacie obdobie rokov 2007 - 2013 (formát PDF)

PHSR Obce Čavoj na programovacie obdobie rokov 2015 - 2024 (formát PDF)


Súvisiace odkazy: O obci, Územný plán obce, História, Súčasnosť, Úradná tabuľa, Partnerská obec, Mikroregión Magura-Strážov, MAS Magura - Strážov, Čavojské letné slávnosti, 2. svetová vojna a SNP, Obyvatelia obce, Spravodajstvo, Pracovné miesta, Obnova obce, Povinné zverejňovanie, COVID 19,

Náhodná fotografia

Warning: getimagesize(images/fotogaleria/thumbs/t_265_7.jpg) [function.getimagesize]: failed to open stream: No such file or directory in /home/do1284500/www_root/index.php on line 311