655. výročie obce Čavoj

  • 30.7.2019
  • 1831x
  •   

655. výročie obce Čavoj

______________________ 

V dňoch 19.-20.7.2019 sa v našej obci konali oslavy pri príležitosti 655. výročia prvej písomnej zmienky.

Piatok 19.07.2019 bol venovaný deťom, so začiatkom o 17.00 hod. keď sme pre nich pripravili množstvo súťaží a hier, zabezpečili občerstvenie, s nádherným programom vystúpilo bábkové divadlo Lienka.  Tento deň bol ukončený detskou diskotékou.

V oslavách sme pokračovali v sobotu 20.07.2019 so začiatkom o 17.00 hod. Návštevou nás poctili: Ing. Richard Takáč – podpredseda TSK,  Ing. Miloš Cúcik – starosta obce Valaská Bela, Oľga Fakanová – starostka obce Temeš, Anton Vrecko – starosta obce Seč, Ing. Radoslav Iliaš – vedúci správy ciest, stredisko Nitrianske Rudno, Mgr. Mária Wiedermannová – riaditeľka ZŠsMŠ v Čavoji.

Starostka obce Mgr. Anna Gulášová  príhovorom otvorila tento slávnostný deň. Z rúk Ing. Richarda Takáča – podpredsedu TSK prevzala šek v hodnote 800,- €, ktorou TSK podporil náš projekt a pamätný list udelený obci Čavoj predsedom TSK Ing. Jaroslavom Baškom. Večer pokračoval kultúrnym programom kde vystúpila folklórna skupina Vrchárka z Čavoja, Pavol Kovalíček so svojou skupinou, Jana Krištof Lehotská s kapelou – predstavila svoj album SNY. Prostredníctvom video – projekcie bol premietnutý dokument o histórii obce, spolu s airovizuálnou prehliadkou obce. Po skončení programu pokračovala voľná zábava, prítomným do tanca hral DJ Lacko Miki Mikuš.

Návštevníci sa mohli občerstviť kapustnicou, ktorú pripravil Poľovnícky spolok – Končina, tiež množstvom tradičných jedál, ktoré pripravovali miestni občania. Po prvý krát bola v Čavoji predstavená aj miestna ľudová remeselná tvorba.

Starostka obce ďakuje všetkým, ktorí nás poctili návštevou, ktorí sa spolupodieľali na príprave a priebehu osláv 655. výročia obce, poslancom obecného zastupiteľstva, zamestnancom obecného úradu, účinkujúcim, darcom cien do tomboly, PS Končina a Ing. Jaroslavovi Baškovi, predsedovi TSK za finančnú podporu projektu.