Voľby do orgánov samosprávy obcí 2010Dátum pridania: 10.09.2010        Po?et zobrazení: 3679          tla?i? ?lánok

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2010

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky Rozhodnutím č. 225/2010 Z. z. vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obcí a určil deň ich konania na sobotu 27. novembra 2010.

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky Rozhodnutím č. 225/2010 Z. z. vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obcí a určil deň ich konania na sobotu 27. novembra 2010.

V súlade s § 16 ods. (9) zákona Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí obec Čavoj zverejňuje počet obyvateľov obce Čavoj ku dňu 31. 8. 2010: 547 obyvateľov

 

 


Súvisiace odkazy: Voľba prezidenta SR, Voľby do Európskeho parlamentu, Voľby VÚC 2009, Voľby do NR SR 2010, Voľby VÚC 2013, Voľby do orgánov samosprávy obcí 2014, Referendum 2015,

Náhodná fotografia