Športový klub ČAVOJDátum pridania: 09.11.2008        Po?et zobrazení: 7091          tla?i? ?lánok

Športový klub ČAVOJ

Športový klub bol založený zbor bol založený 26. novembra 2013


Zmluvy

Zmluva o dielo pre akciu :,,Značenie a budovanie doplnkovej infraštruktúry náučnej cyklotrasy, k.ú. Čavoj -trasa B- Čavoj- Obšiar, trasa C - Čavoj- Pod Temešskú skalu"

19.10.2020


Súvisiace odkazy: Združenie urbáru , Poľovnícky spolok Končiná, Hasičský zbor, Jednota dôchodcov,

Náhodná fotografia