Voľby do Európskeho parlamentuDátum pridania: 06.05.2009        Po?et zobrazení: 3383          tla?i? ?lánok

Voľby do Európskeho parlamentu

Rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 2/2009 Z. z. o vyhlásení volieb do Európskeho parlamentu  bol určený deň konania volieb  na sobotu 6. júna 2009.  Na území Slovenskej republiky sa do Európskeho parlamentu volí 13 poslancov.


Súvisiace odkazy: Voľba prezidenta SR, Voľby VÚC 2009, Voľby do NR SR 2010, Voľby do orgánov samosprávy obcí 2010, Voľby VÚC 2013, Voľby do orgánov samosprávy obcí 2014, Referendum 2015,

Náhodná fotografia