Rozlúčková omšaDátum pridania: 26.06.2012        Po?et zobrazení: 2537          tla?i? ?lánok

Rozlúčková omša

V nedeľu 24. júna sa v rímsko-katolíckom kostole sv. Doroty konala rozlúčková omša s vdp. Andrejom Gunišom.

Svätá omša prebiehala ako každá svätá omša, ktorá sa slúžila v nedeľu. Po jej skončení však nastal čas rozlúčky a poďakovania pánovi farárovi za jeho osemročné pôsobenie v našej obci.

Rozlúčková reč členov Chrámového speváckeho zboru sv. Doroty bola veľmi dojímavá a nejednému veriacemu sa tisli slzy do očí.

Aj keď nám neprináleží hodnotiť pôsobenie pána farára vo farnosti, patrí sa pripomenúť jeho osobný prínos po stránke materiálnej i duchovnej.
Ďakujeme za duchaplné a poučné kázne, ktorými dokázal osloviť a zaujať nielen dospelých, ale i deti, mládež a strednú generáciu. Bol pre nás nielen radcom, učiteľom a kritikom, ale pre deti vychovávateľom a pre všetkých predovšetkým duchovným liečiteľom.

Po príhovore odovzdali členovia zboru pánovi farárovi kyticu, obraz rímsko-katolíckeho kostola sv. Doroty a upomienkové darčeky.
Po poďakovaní sa pán farár rozlúčil aj s ostatnými veriacimi.

Za všetko vyprosujeme pánovi farárovi veľké Pán Boh zaplať, vyslovujeme veľké Ďakujeme a v ďalšom pôsobisku prajeme veľa zdravia, duchovnej lásky a nech ho ochraňuje sedembolestná Panna Mária.

Fotogaléria - Rozlúčková omša


Súvisiace odkazy: Moja obec, Občan, Návštevník, Samospráva, Vzdelávanie,

Náhodná fotografia