Voľby do Európskeho parlamentu na území Slovenskej republiky 2024Dátum pridania: 10.03.2024        Po?et zobrazení: 208          tla?i? ?lánok

Voľby do Európskeho parlamentu na území Slovenskej republiky 2024

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky vyhlásil Rozhodnutím č. 12/2024 Z. z. voľbydo Európskeho parlamentu a určil termín ich konania na sobotu 08. jún 2024

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky vyhlásil Rozhodnutím č. 12/2024 Z. z. voľbydo Európskeho parlamentu a určil termín ich konania na  sobotu 08. jún 2024.

Informácie pre voliča

Zverejnenie elektronickej adresy na doručovanie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu:

V súlade s § 11 c ods.5 zákona č. 180/ 2014 o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov obec Čavoj zverejňuje elektronickú adresu na doručovanie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu:obec.cavoj@centrum.sk

Obec Čavoj v súlade so schváleným Harmonogramom organizačno-technického
zabezpečenia volieb, zverejňuje: ELEKTRONICKÚ ADRESU
na doručovanie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej
volebnej komisie a okrskovej volebnej komisie: obec.cavoj@centrum.sk
Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 12/2024 Z. z. o vyhlásení volieb do Európskeho parlamentu (191,4 kB)
Žiadosť občana iného členského štátu Európskej únie o zapísanie do zoznamu voličov pre voľby do Európskeho parlamentu 2024 (DOCX, 19 kB)
Čestné vyhlásenie občana Slovenskej republiky o trvalom pobyte v cudzine (DOCX, 16 kB)

Súvisiace odkazy: Moja obec, Občan, Návštevník, Samospráva, Vzdelávanie,

Náhodná fotografia