Parse error: syntax error, unexpected $end in /home/do1284500/www_root/print.php(1) : eval()'d code on line 1
? Obec ?avoj

Voľba prezidenta Slovenskej republiky 2009

Predseda NR SR svojím rozhodnutím č. 1/2009 zo dňa 8. januára 2009 vyhlásil voľbu prezidenta Slovenskej republiky.

Deň voľby určil na sobotu 21. marca 2009. Ak ani jeden z kandidátov nezíska nadpolovičnú väčšinu platných hlasov oprávnených voličov, určil deň konania druhého kola voľby prezidenta Slovenskej republiky na sobotu 4. apríla 2009.

Voľba sa vykoná v súlade so zákonom č. 46/1999 Z. z. o spôsobe voľby prezidenta Slovenskej republiky, o ľudovom hlasovaní o jeho odvolaní a o doplnení niektorých ďalších zákonov v znení neskorších predpisov.

 

Zoznam kandidátov na funkciu prezidenta, 1. kolo

1. BOLLOVÁ Dagmara, PaedDr., 66 r., vysokoškolský pedagóg, Senica
2. GAŠPAROVIČ Ivan, doc. JUDr., CSc., 67 r., vysokoškolský učiteľ, Bratislava
3. MARTINÁKOVÁ Zuzana
, 47 r., novinárka, Bratislava
4. MELNÍK Milan, prof. RNDr., DrSc., 70 r., vysokoškolský profesor, Bratislava
5. MIKLOŠKO František, RNDr., 61 r., poslanec Národnej rady SR, Bratislava
6. RADIČOVÁ Iveta, prof. PhDr., PhD., 52 r., sociologička, Nová Dedinka
7. SIDOR Milan, PhDr., CSc., 58 r., vysokoškolský pedagóg, Prešov

 

Nakoľko ani jeden z kandidátov nezískal nadpolovičnú vačšinu platných hlasov oprávnených voličov dňa 4. apríla 2009 sa uskutoční druhé kolo voľby prezidenta Slovenskej republiky.


Kandidáti postupujúci do 2. kola voľby prezidenta Slovenskej republiky

1. GAŠPAROVIČ Ivan, doc. JUDr., CSc., 67 r., vysokoškolský učiteľ, Bratislava
2. RADIČOVÁ Iveta, prof. PhDr., PhD., 52 r., sociologička, Nová Dedinka


Súvisiace odkazy: Občan, Návštevník, Samospráva, Vzdelávanie,
?lánok je tla?eny zo stránky www.cavoj.sk. Webovy obsah je generovany systémom CITYPORTAL spolo?nosti r65 studio. www.r65studio.sk