Parse error: syntax error, unexpected $end in /home/do1284500/www_root/print.php(1) : eval()'d code on line 1
? Obec ?avoj

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce

Vypracovanie programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja (PHSR) vyplýva zo zákona NR SR č. 503/2001 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja.
PHSR je plánovací dokument na 7-ročné plánovacie obdobie s možnosťou jeho priebežnej aktualizácie.

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Obce Čavoj na programovacie obdobie rokov 2007 - 2013 spracovalo Regionálne Združenie obcí Magura - Strážov v máji 2006.
V marci 2009 bol aktualizovaný spoločnosťou VM Group, s. r. o.

PHSR Obce Čavoj na programovacie obdobie rokov 2007 - 2013 (formát PDF)

PHSR Obce Čavoj na programovacie obdobie rokov 2015 - 2024 (formát PDF)


Súvisiace odkazy: Občan, Návštevník, Samospráva, Vzdelávanie,
?lánok je tla?eny zo stránky www.cavoj.sk. Webovy obsah je generovany systémom CITYPORTAL spolo?nosti r65 studio. www.r65studio.sk