Parse error: syntax error, unexpected $end in /home/do1284500/www_root/print.php(1) : eval()'d code on line 1
? Obec ?avoj

Kňazi vo farnosti

Kňazi pôsobiaci v našej obci

Prvým čavojským dušpastierom bol p. Teofil Škultéry - františkánsky kňaz, ktorý prišiel v roku 1796 z kláštora v Beckove. Prvý krst v Čavoji vykonal 2. Októbra 1789, prvý sobáš 8. novembra 1789 a prvý pohreb 4. novembra 1789.

Tovarišstvo – V roku 1790 kňaz Anton Bernolák vydal tlačou slovenskú gramatiku – Grammatica Slavica, čím uzákonil spisovnú slovenčinu. V roku 1792 vzniklo združenie Slovenské učené tovarišstvo, ktoré v rokoch 1792 – 1795 vydávalo slovenské knihy kazateľné, dejepisné, hospodárske, ktoré členovia Tovarišstva odoberali a šírili po dedinách slovenskú vzdelanosť. V roku 1828 bolo vo farskej knižnici v Čavoji asi 10 kníh vydaných Tovarišstvom.


Súvisiace odkazy: Občan, Návštevník, Samospráva, Vzdelávanie,
?lánok je tla?eny zo stránky www.cavoj.sk. Webovy obsah je generovany systémom CITYPORTAL spolo?nosti r65 studio. www.r65studio.sk