Parse error: syntax error, unexpected $end in /home/do1284500/www_root/print.php(1) : eval()'d code on line 1
? Obec ?avoj

Partnerská obec Branišovice

Partnerskou obcou našej obce sú Branišovice (www.branisovice.cz).

Obec Branišovice je obec v Česku, v okrese Brno-vidiek v Juhomoravskom kraji. Leží v geomorfologickom celku Dyjsko-svrateckého úvalu, v podcelku Drnholeckej pahorkatiny.
Vyskytujú sa tu neogénne a štvrťohorné usadeniny. Vegetačný stupeň je budo-dubový. Prevažujú tu polia s pestovaním pšenice, kukurice a cukrovej repy, vo veľkom množstve sady, najmä marhule a broskyne, miestami vínna réva.
Obcou preteká Olbranovický potok. V katastri obce sú tri rybochovné rybníky, všetky sú založené na Olbramovickom potoku.
Obec sa skladá z dvoch bývalých obcí - Branišovice a Vinohrádky.

Prvý družobný výlet do Branišovíc sa uskutočnil v dňoch 8. a 9. júla 2000 na pozvanie starostu obce Branišovice Michala Zimu. V tomto období bol starostom našej obce Viliam Halaška.
25. júna 2005 bola medzi medzi obcami podpísaná Zmluva o partnerstve.

Fotogaléria - Branišovice - začiatok družby


Súvisiace odkazy: Občan, Návštevník, Samospráva, Vzdelávanie,
?lánok je tla?eny zo stránky www.cavoj.sk. Webovy obsah je generovany systémom CITYPORTAL spolo?nosti r65 studio. www.r65studio.sk