Od nedele opäť platí letný časDátum pridania: 24.03.2011        Po?et zobrazení: 1267          tla?i? ?lánok

Od nedele opäť platí letný čas

V nedeľu 27. marca o druhej hodine stredoeurópskeho času (SEČ) si ručičky hodiniek posunieme na tretiu hodinu letného času (SELČ). To znamená, že si pospíme o jednu hodinu kratšie.

Princíp podobný letnému času spomenul už Benjamin Franklin v roku 1784. Franklin však nechcel zaviesť zmenu času, ale aby ľudia chodili spať skôr, čím by lepšie využili denné svetlo. Prvý vážny návrh na zavedenie letného času učinil londýnsky staviteľ William Willet roku 1907 vo svojej eseji The Waste of Daylight (doslovný preklad Mrhanie denným svetlom).

V praxi bol letný čas prvý krát zavedený v roku 1916 v niekoľkých európskych krajinách. Boli medzi nimi Švédsko (ktoré skončilo ten istý rok), potom Nemecko a Rakúsko-Uhorsko (v ktorých sa letný čas uplatňoval do roku 1918). Veľká Británia tiež zaviedla letný čas v roku 1916. V Rusku bol letný čas zavedený v roku 1917, v niektorých rokoch si Rusi posúvali hodinové ručičky až o 3 hodiny. Spojené štáty americké zaviedli letný čas spolu s časovými pásmami v roku 1918.

Na území Československa fungoval letný čas s prestávkami už v 40-tych rokoch, každoročný letný čas bol však zavedený až v roku 1979. Po niekoľkých rokoch sa ustálilo pravidlo, že letný čas sa začína posledný marcový víkend (v noci zo soboty na nedeľu) a končí posledný septembrový víkend. Od roku 1996 je letný čas o jeden mesiac dlhší – trvá až do posledného víkendu v októbri, čiže letný čas je platný dlhšiu dobu počas roka ako pásmový.

O zavedení letného času na území SR rozhodla vláda svojím nariadením podľa § 1 zákona č. 54/1946 Zb., schváleným 21. februára 2007 na roky 2007 až 2011. Týmto nariadením prebralo Slovensko právny akt Európskych spoločenstiev.

 

Zmena zimného času na letný:    Ne: 27. Marec 2011, 2:00 -> 3:00
Zmena letného času na zimný:    Ne: 30. Október 2011, 3:00 -> 2:00
Zimný čas:     1. Január 2011 - 26. Marec 2011
Letný čas:    27. Marec 2011 - 29. Október 2011
Zimný čas:   30. Október 2011 - 31. December 2011


Súvisiace odkazy: Moja obec, Občan, Návštevník, Samospráva, Vzdelávanie,

Náhodná fotografia