Slávnostná hodová svätá omšaDátum pridania: 09.02.2015        Po?et zobrazení: 2037          tla?i? ?lánok

Slávnostná hodová svätá omša

Patrónkou nášho kostola a farnosti je sv. Dorota Panna a mučeníčka. Keďže Dorota má meniny 6. februára, svätá omša v nedeľu 8. februára bola pre našu farnosť slávnostná - konali sa hody.

Hodovú svätú omšu, ktorá bola o 11.00 hod celebroval diecézny otec biskup Mons. Viliam Judák spolu s dištriktuálnym dekanom Mgr. Jánom Smolkom, správcom farnosti Čičmany a Mgr. Pavlom Berkom, správcom farnosti Čavoj.
Po úvodnej omšovej piesni privítal vzácnu návštevu v mene farníkov starosta obce.

Dekan Ján Smolka sa vo svojej kázni zameral na život sv. Doroty a jej význam nielen v kresťanstve, ale aj v živote ľudí žijúcich v našej obci.

Svätá omša bola slávnostná a obetné dary niesli členovia Chrámového speváckeho zboru sv. Doroty oblečení v tradičnom ľudovom odeve.

V závere omše poďakovala členka speváckeho zboru Marta Gážiková otcovi biskupovi a dištriktuálnemu dekanovi za to, že prijali pozvanie nášho pána farára a svojou prítomnosťou umocnili duchovný zážitok tejto slávnosti.

Luxury Replica Watches Swiss Replica Watches Replica Watches Fake Omega Watches Ebay

Fotogaléria - Hodové slávnosti

Hodové slávnostiHodové slávnostiHodové slávnostiHodové slávnostiHodové slávnostiHodové slávnostiHodové slávnostiHodové slávnostiHodové slávnostiHodové slávnostiHodové slávnostiHodové slávnosti

Súvisiace odkazy: Moja obec, Občan, Návštevník, Samospráva, Vzdelávanie,

Náhodná fotografia