Dátum pridania: ..          Po?et zobrazení ?lánku:          tla?i? ?lánok

VZN číslo 04/2019


Všeobecne záväzné nariadenie Obce Čavoj č. 4/2019 o miestnych daniach

 

formát.pdf


Náhodná fotografia