Dátum pridania: ..          Po?et zobrazení ?lánku:          tla?i? ?lánok

VZN číslo 03/2017


Všeobecne záväzné nariadenie Obce Čavoj č. 3/2017 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb

(formát .pdf)


Náhodná fotografia
Oslavy 650. výročia 1. písomnej zmienky  o obci