Dátum pridania: ..          Po?et zobrazení ?lánku:          tla?i? ?lánok

VZN číslo 03/2016


Všeobecne záväzné nariadenie Obce Čavoj č. 3/2016 o miestnych daniach

(formát .pdf)


Náhodná fotografia