Dátum pridania: ..          Po?et zobrazení ?lánku:          tla?i? ?lánok

VZN číslo 03/2015


Všeobecne záväzné nariadenie Obce Čavoj č. 3/2015 o zápise detí do Základnej školy s materskou školou od roku 2016

(formát .pdf)


Náhodná fotografia