Dátum pridania: ..          Po?et zobrazení ?lánku:          tla?i? ?lánok

VZN číslo 03/2012


Všeobecne záväzné nariadenie Obce Čavoj č. 3/2012 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských Replique Montre De IWCzariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Čavoj (formát .pdf)


Náhodná fotografia