Dátum pridania: ..          Po?et zobrazení ?lánku:          tla?i? ?lánok

VZN číslo 02/2024


Všeobecne záväzne nariadenie obce čavoj č. 02/2024 o užívaní verejných priestranstiev 

VZN č. 02/2024 vo formáte pdf  


Náhodná fotografia