Dátum pridania: ..          Po?et zobrazení ?lánku:          tla?i? ?lánok

VZN číslo 02/2022


Všeobecne záväzné nariadenie obce Čavoj č. 02/2022 o miestnom poplatku za rozvoj

formát.pdf


Náhodná fotografia