Dátum pridania: ..          Po?et zobrazení ?lánku:          tla?i? ?lánok

VZN číslo 02/2015


Všeobecne záväzné nariadenie Obce Čavoj č. 2/2015 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

(formát .pdf)


Náhodná fotografia