Dátum pridania: ..          Po?et zobrazení ?lánku:          tla?i? ?lánok

VZN číslo 02/2014


Všeobecne záväzné nariadenie Obce Čavoj č. 2/2014 o dočasnom obmedzení alebo o zákaze užívania pitnej vody v čase jej nedostatku a spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd

(formát .pdf)


Náhodná fotografia