Dátum pridania: ..          Po?et zobrazení ?lánku:          tla?i? ?lánok

VZN číslo 02/2012


Všeobecne záväzné nariadenie Obce Čavoj č. č.2/2012 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach v obci Čavoj

(formát .pdf)


Náhodná fotografia