Dátum pridania: ..          Po?et zobrazení ?lánku:          tla?i? ?lánok

VZN číslo 02/2009


Všeobecne záväzné nariadenie Obce Čavoj č. 2/2009 o poskytovaní opatrovateľskej služby a úhradách za opatrovateľskú službu

(formát.pdf)


Náhodná fotografia