Dátum pridania: ..          Po?et zobrazení ?lánku:          tla?i? ?lánok

VZN číslo 02 - 01/2009/2016


Dodatok č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu Obce Čavoj č. 1/2009 o určení školského obvodu Základnej školy s materskou školou Čavoj

(formát .pdf)


Náhodná fotografia