Dátum pridania: ..          Po?et zobrazení ?lánku:          tla?i? ?lánok

VZN číslo 01/2022


Všeobecné záväzné nariadenie č. 01/2022 o určení školského obvodu ZŠ s MŠ Čavoj.

 

formát pdf

 


Náhodná fotografia