Dátum pridania: ..          Po?et zobrazení ?lánku:          tla?i? ?lánok

VZN číslo 01/2014


Všeobecne záväzné nariadenie Obce Čavoj č. 1/2014 o nakladaní s komunálnymi odpadmi

(formát .pdf)


Náhodná fotografia
Oslavy 650. výročia 1. písomnej zmienky  o obci