Dátum pridania: ..          Po?et zobrazení ?lánku:          tla?i? ?lánok

VZN číslo 01/2013


Všeobecne záväzné nariadenie Obce Čavoj č. 1/2013 o financovaní originálnych kompetencií obce Čavoj na úseku školstva (formát .pdf)


Náhodná fotografia