Dátum pridania: ..          Po?et zobrazení ?lánku:          tla?i? ?lánok

VZN číslo 01/2012


Všeobecne záväzné nariadenie Obce Čavoj č. 1/2012 o regulácii podnikateľskej činnosti a určení pravidiel predaja a času prevádzky služieb na území obce Čavoj

(formát .pdf)


Náhodná fotografia
Oslavy 650. výročia 1. písomnej zmienky  o obci