Dátum pridania: ..          Po?et zobrazení ?lánku:          tla?i? ?lánok

VZN číslo 01 - 04/2015-/2017


Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu Obce Čavoj č. 4/2015 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Čavoj

(formát .pdf)


Náhodná fotografia