Dátum pridania: ..          Po?et zobrazení ?lánku:          tla?i? ?lánok

VZN číslo 01 - 04/2009/2013


Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu Obce Čavoj č. 4/2009 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Čavoj (formát .pdf)


Náhodná fotografia