Dátum pridania: ..          Po?et zobrazení ?lánku:          tla?i? ?lánok

VZN číslo 01 - 01/2009/2013


Dodatok č. 1 k Všeobecne záväzné nariadenie Obce Čavoj č. 1/2009 o určení školského obvodu Základnej školy s materskou školou Čavoj

(formát .pdf)


Náhodná fotografia